Pust ve Mehter Yürüyüşü

Pust ve Mehter Yürüyüşü

Yeniçeriler, kendilerine heybetli ve korkutucu bir görünüm versin diye başlarına bir keçe kalpak giyerler. Bu keçe kalpağın özgün adı PUST'tur.

Bir dönem padişahın biri Avrupa'ya sefer etmeye karar vermiş. "Tiz orduyu hazır edin" buyurmuş. Vezirleri almış bir telaş! 20.000 yeniçeriye 20.000 pust nerden bulunacak?!

Hemen pustların yapıldığı yer olan Bursa'ya haber gönderip 20.000 pust siparişi vermişler. Fakat, sipariş Bursa'ya ulaşana kadar, kulaktan kulağa "PUŞT"'a dönüşmüş.

Haberi aldığında Bursa'nın yöneticisi paşa çok şaşırmış, çok telaşlanmış, "Nereden bulurum 20.000 puştu" demiş..

Tüm hayıflanmalarına rağmen paşa, "ferman padişahın" deyip Bursa ve çevresinde sıkı bir çalışma yapıp 20.000 puşt toplamış İstanbul'a doğru yola çıkarmış.

Yola çıkarmış ama haber "İstanbul'a Bursa'dan 20.000 kişilik bir asi ordusunun pay-i taht'a yürüdüğü" şeklinde ulaşmış. Bunun üzerine ordu alelacele toplanıp asilerin üstüne yürümüş. Yolda karşılaşmışlar, tam cenk edecekken durum anlaşılmış.

Yeniçeriler, puştlara "madem cenk etmek için gönderildiniz bizi takip edin, küffara kılıç çalalım" demişler. Böylece yeniçeriler önde puştlar arkada bir yürüyüş başlamış.

Fakat, arkalarında 20.000 puştla yürüyen yeniçeriler acayip kıl olmuşlar ve iki adımda bir geri dönüp arkalarını kontrol etmeye başlamışlar. İşte ünlü "mehter yürüyüşü" de buradan çıkmış.

Kaynak: Osmanlı Arşivi, Topkapı Sarayı 1905 nolu kütüphane

(anonim)