Kenevir Neden Yasak?

Kenevir Neden Yasak?

Kenevir, bilinen insanlık tarihinin en eski bitkisel ham madde kaynaklarından bir tanesidir. Anavatanı Orta Asya olan bu özel bitki saplarında bulunan lifler iplik, dokuma ve kumaş yapımında, hamurlu kısmı ise kâğıt yapımında kullanılan bir bitki türüdür. Bu endüstriyel bitkinin sadece bilinen kullanım alanı dışında dini tören ve tıbbi amaçlar gibi çok özel kullanım alanları bulunmaktadır. Eski Yunanca Kannabis kelimesinden gelip İngilizce’de Cannabis olan Kenevir, genelde uyuşturucu maddelerde kullanıldığından dolayı günah bitkisi lakabıyla da bilinmektedir.

Hemen aşağıda 1. Dünya Savaşı (1914) yıllarında kullanıma sokulan 10 ABD dolarını görüyoruz. Burada “Tarım ve Sanayi” görseli ile dikkatimizi çeken şey kuşkusuz çiftçilerin topladığı Kenevir bitkisi olmaktadır. Zamanında önemine binaen ABD doları üzerinde gösterimi sağlanan ve günümüzde -üretilmesi- neredeyse belirli yasalarla kısıtlanmış olan kenevir ne oldu da yasaklanan bir günah bitkisi haline geldi?

Birçok ülkede yetiştirilmesi -vaktiyle- yasal olan Kenevir, 1930’larda ABD’de çıkarılan “Marihuana Vergi Yasası” ile yetiştirilmesine önce engeller getirildi. Sonra adım adım tüm dünyada yasaklandı. Yasaklamanın bilimsel açıdan çok, ekonomik ve siyasi çıkar gruplarınca yapıldığı düşündüren bir çok kanıt mevcuttur.

Önce kenevir bitkisini biraz tanıyalım:

1- Bir dönüm kenevir, dört dönüm ağaca denk kâğıt hamuru sağlayabilecek, selüloz açısından çok zengin bir odunsu bitkidir.

2- Oksijen üretimi açısından baktığımızda 1 dönümlük kenevir 25 dönümlük orman kadar oksijen üretir.

3- Kenevir lifleri, petrol yan sanayi ürünü olan sentetik lifler dünya çapında yaygınlaşmadan önce bütün dünyada lif kaynağı olarak kullanılıyordu.

4- Kenevir çok güçlü bir bitkidir. İlaç kullanımına neredeyse hiç ihtiyaç duymaz. Dünyanın her yerinde kolaylıkla yetiştirilebilir ve çok az suya ihtiyaç duyar.

5- Günümüzde dünyadaki tarım ilaçlarının büyük bir kısmı, lif üretiminde kullanılan pamuk yetiştiriciliğinde kullanılır. Kenevir ile yapılan tekstil ürünleri yaygınlaştığı taktirde tarım ilacı sektörü büyük bir oranda ortadan kalkabilir.

6- İlk kot pantolon kenevir bitkisinden yapıldı. "Kanvas" kelimesi kenevir ürünlerine verilen bir isimdir. Kenevir ayrıca ip, halat, çanta, ayakkabı, şapka yapımı için ideal bir bitkidir.

7- Kenevir AIDS ve kanser gibi hastalıkların tedavisinde kemoterapi ve radyasyon etkisini azaltma,romatizma, kalp, sara, astım, mide, uykusuzluk, psikoloji ve omurga rahatsızlığı gibi yüzlerce hastalıkla kullanılmaktadır.

8- Üretimi soyadan bile ucuz olan kenevir tohumunun, protein değeri oldukça yüksektir. İçindeki yağ asitleri doğada başka hiçbir yerde bulunmaz.

9- Bir otomobilin gövdesi (kaportası) kenevirden yapıldığında normalden on kat daha dayanıklıdır.

10- Günümüzde kullanılan plastik ürünlerin tamamı kenevirden üretilebilir. Kenevirden elde edilen bir plastiğin doğaya geri dönüşümü daha hızlı olmaktadır.

11- Binaların yalıtım-izolasyonunda kenevir kullanılabilir. Kenevir daha ucuz ve esnek bir yapıya sahiptir.

12- Kenevirden elde edilen sabun gibi temizlik ürünleri ve kozmetikler suyu kirletmez ve tamamen doğaldır. 

Amerika’da 18. yüzyılda, kenevir üretimi zorunluydu ve üretmeyen çiftçiler hapse atılıyordu. Yıl 1914, Birinci Dünya Savaşı yılları. Yukarıda gördüğünüz gibi Amerikan doları üzerinde “kenevir” tarımı yapan çiftçiler var.

Sonradan kenevir ekimi yasaklandı. Neden mi?

- W. R. Hearst, 1900’lü yıllarda Amerika’da gazete, dergilerin ve medyanın sahibiydi. Ormanları vardı ve kâğıt üretiyordu. Eğer kenevirden kâğıt yapılırsa, milyonlarını kaybedebilirdi.
  
- Rockefeller, dünyanın en zengin adamıydı. Petrol şirketi vardı. Biyoyakıt olan kenevir yağı da elbette onun en büyük düşmanıydı.

- Mellon, Dupont şirketinin ana hissedarıydı ve petrol ürünlerinden plastik üretmek için patente sahipti. Kenevir endüstrisi onun pazarını tehdit ediyordu.

Mellon, ABD Başkanı Hoover’ın hazine bakanı oldu. Bu bahsettiğimiz üçlü kenevirin “bir düşman” olduğuna karar verdiler. Medya aracılığıyla, marihuana sözcüğüyle birlikte keneviri insanların beynine, zehirli bir uyuşturucu olarak kazıdılar. Kenevir ilaçları piyasadan çekildi, bunun yerini bugün kullanılan ilaçlar aldı.

Kâğıt üretimi için ormanlar katledildi.

Tarım ilaçlarıyla zehirlenme ve kanser arttı.

Dünyamızı plastik çöplerle, zararlı atıklarla doldurduk.

Günümüzde Hollanda‘da kullanımı, yetiştirilmesi serbest bırakılmıştır. Kanada'da kenevir yetiştirilmesi, işlenmesi ve satışını 7 Haziran 2018‘de yasallaştı ve bu kanun 17 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe girdi.

(Anonim)