Düşünelim, öğrenelim...

Düşünelim, öğrenelim...

SANAL KARE

Elinize bir kağıt kalem alarak aşaığdaki soruyu çözmeye çalışınız. Bir süre sonra çözümü görmek için bu sayfanın en altına bakınız.

------------------------------

ÜÇGENDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE BOŞLUK

Aşağıdaki iki üçgeni inceleyiniz ve soruyu yanıtlamaya çalışınız. Bir süre sonra yanıtı okumak için bu sayfanın en altına bakınız.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

SANAL KARE - ÇÖZÜM

ÜÇGENLER - YANIT

Birinci ve ikinci şekildeki küçük ve büyük üçgenler aynı değil.

Üçgenlerin üzerine düz bir cetvel koyduğunuzda üstteki üçgenin çizgisinin basık, attaki üçgenin çizgisinin kabarık olduğunu göreceksiniz. Aradaki fark işte o karecik!